Projektet Alvastra pålbyggnad, en arkeologisk forskningsresurs, syftar till att digitalisera och i en ny digital forskningsportal tillgängliggöra det unika arkeologiska materialet från Alvastra pålbyggnad - den berömda neolitiska konstruktionen i Dags mosse i Östergötland. Vid arkeologiska undersökningar, 1909-1930 och 1976-1980, grävdes stora delar av platsen ut och ett material om tiotusentals arkeologiska fynd tillvaratogs. Samtidigt producerades stora mängder dokumentation som ritningar, fotografier och grävredogörelser. Det unika med materialet, förutom de enastående bevaringsförhållandena, är att det dokumenterar ett möte mellan de två stora neolitiska stenålderskulturerna i Nordeuropa. I väster och ända ner till dagens Spanien fanns det så kallade megalitgravskomplexet, i öster och långt in i dagens Ryssland fanns olika så kallade grop- och kamkeramiska grupper. Dessa två stora och sinsemellan olika kulturkomplex möttes i Alvastra, som har tolkats just som en mötesplats och plats för kollektiva ritualer och ceremonier. Materialet från platsen dokumenterar på ett unikt sätt detta inom forskningen länge debatterade möte och har en mycket stor potential för vidare forskning kring en mängd olika frågor. Projektet är ett samarbete mellan Statens historiska museum och Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet.

http://anslag.rj.se/sv/ar/2014