Professor Arja Karivieri, Institutionen för Arkeologi och antikens kultur blev vid den Finska Vetenskaps-Societetens ordinarie möte 18.12.2017 invald som ordinarie ledamot i den humanistiska sektionen.

Mer information om nyinvalda ledamöter återfinns på Åbo Akademis hemsida.