Anna Andréasson Foto: Kerstin Hansson
Anna Andréasson Foto: Kerstin Hansson

Den 16 november delas årets Bengt Jansonpris ut på Livrustkammaren. Priset ska gå till enperson som bidrar till att öka intresset och förståelsen för svensk kulturhistoria och folkkonst. Priset består av ett hedersdiplom och en prissumma på 40 000 kronor.
Årets pristagare är Anna Andréasson som är doktorand vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.Motiveringen lyder:
"Anna Andréasson har genom sina studier och engagemang lyft fram de bortglömda anlagda trädgårdarnas och parkernas betydelse. Hon betonar vikten av att bibehålla och återskapa växtsortiment, gångsystem, skulpturer, paviljonger och vatten för kommande generationer."

Läs mer om Anna Andréassons forskning och om hennes verksamhet inom det egna företaget ArcheoGarden.

Stiftelsen Bengt Jansons Minnesfond