Fresk från första århundradet efter Kristus från Neapels arkeologiska museum. Foto: Hans Thorwid
Fresk från första århundradet efter Kristus från Neapels arkeologiska museum. Foto: Hans Thorwid

Besökarna till utställningen välkomnas till bankiren Caecilius Iucundus hem, där han visar sina käraste föremål; affärsarkivet, och de vackraste freskerna, liksom mer vardagliga saker. Arja Karivieri, professor i antikens kultur och samhällsliv, ansvarar för studiet av bankirens hus tillsammans med fil. dr Renée Forsell från Lunds universitet, och de presenterar en del av sina forskningsresultat på utställningen.

Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet har skapat en 3D-modell av bankirens hus baserad på 3D-skanning och man får uppleva huset som det kunde ha sett ut, dels i sin forna prakt och dels som den ruin den är idag.

 

Fil. dr Thomas Staub, som disputerade i antikens kultur och samhällsliv år 2013 med avhandlingen The Casa del Torello di Bronzo (V 1,7) in Pompeii: Investigating a residential house and its complex water system har förberett presentationen av Bronstjurens hus i det ”svenska kvarteret” till utställningen.

Samtidigt speglar Konstnärshemmet på Millesgården Olga och Carl Milles upplevelse av Pompeji, hur Pompeji och Italien har påverkat och fortfarande inspirerar oss.

Utställningen pågår till och med 18 maj 2015.

Det Svenska Pompejiprojektet leds av professor Anne-Marie Leander Touati (Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, och tidigare verksam vid Stockholms universitet).


www.millesgarden.se