En internationell forskargrupp med svenska deltagare, bland annat Anders Götherström vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, har sekvenserat 1.77 miljoner år gamla proteiner från noshörningsarten Stephanorhinus (Love Dalén, vid Naturhistoriska Riksmuseet, var den andra svenska forskaren i gruppen). Vad studien visar är att den ullhåriga noshörningen evolverade från Stephanorhinus, men tidiga sådana, då de senare verkar bestå av minst två grenar (varav de ullhåriga norshörningarna evolverade från en). Materialet är från Dmanisi i Georgien, samma fyndplats varifrån de tidigaste kända människorna (H. erectus) som lämnade Afrika kommer.

 

Artilen finns publicerad i tidskriften Nature: https://www.nature.com/articles/s41586-019-1555-y