Hällbildsforskningen har av tradition fokuserat på bildernas föreställande och symboliska egenskaper. Motiven har därmed främst setts som representationer av något annat - kosmologi, ideologi, reella eller föreställda världar - man har sällan sett dem som materiella uttryck i sig.

I denna bok utforskas en delvis annan utgångspunkt som betonar produktion och bildernaseffekter. Perspektivet förskjuts därmed från människans bruk av bilder som symboler till vad bilder i sin fysiska form gör och hur de kan sägas bidra till utvecklingen på en plats.