I den nya biografin Forngreta. En biografi om Greta Arwidsson, den första kvinnan som blev landsantikvarie och professor i arkeologi berättar Birgit Arrhenius om en kvinnlig forskares liv i den akademiska världen under förra seklet: om Greta Arwidssons tid som student, om arbetet som arkeolog vid utgrävningarna av pålbyggnaden i Alvastra, vikingastaden Birka och de rika båtgravarna vid Valsgärde, om privatliv och vänskaper inom och utanför det akademiska livet.

Författaren Birgit Arrhenius är professor emerita i laborativ arkeologi. Hon var både kollega och vän med Greta Arwidsson. Birgit Arrhenius har arbetat som avdelningschef vid dåvarande Tekniska avdelningen vid Historiska museet och från 1986 som professor vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Hon är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademien.

– Greta Arwidsson betydde mycket för mig personligen, hon visade att det var möjligt att ha arkeologi som yrke, säger Birgit Arrhenius.

Boken är utgiven av Bokförlaget Langenskiöld.