Bild av boken Riksäpplet

Genom en insiktsfull presentation av det marinarkeologiska arbetssättet i kombination med egna analyser och slutsatser, bjuder Eriksson in läsaren till ett för många okänt forskningsfält.

Förutom en välskriven text tillgängliggörs observationer och intressanta resultat med egenhändigt gjorda illustrationer och teckningar av mycket hög klass. Eriksson ger nya perspektiv på ett känt källmaterial där parallellerna till Vasas historia är många och ny spännande kunskap lyfts fram på ett engagerande sätt. Prissumman är på 50000 kronor.