I samband med att Ilga Zagorska ska promoveras till hedersdoktor vid Stockholms universitet, kommer hon att hålla ett föredrag vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur (Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7) torsdagen den 27 september kl 10.00 i föreläsningssalen på entréplanet:

"Zvejnieki - five millennia of use and 50 years of research"