Svenska numismatiska föreningen har tilldelat FD Linn Eikje Ramberg Nils Ludvig Rasmussons medalj och stipendium «för förtjänstfullt numismatiskt arbete inom ramen för doktorsavhandlingen», Mynt er hva mynt gjør. En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk (Stockholms universitet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, 2017). Medaljen delades ut på föreningens årsmöte på Åbo slott den 12 maj 2018.

Nils Ludvig Rasmussons medalj_åtsida
Nils Ludvig Rasmussons medalj_frånsida

 

 

 

 

 

 

 

Nils Ludvig Rasmussons medalj. Konstnär: Gunvor Svensson Lundkvist.
Foto: Monica Golabiewski Lannby.