Genom att undersöka tänder från de första människorna som koloniserade Sibirien och de som bott där senare har forskare vid Arkeologiska forskningslaboratoriet upptäckt att det inte skett någon ytterligare inflyttning till området. Foto: Natalya Kashuba & Vendela Kempe Lagerholm, Arkeologiska forskningslaboratoriet.

Gulsah Merve Kilinc och Natalya Kashuba vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet, har tillsammans med ett internationellt forskarteam utforskat befolkningshistorien i östra Sibirien. De har undersökt mitokondrier i tänder från individer kronologiskt fördelade över de senaste 15 000 åren. Mitokondrien är en celldel som finns utanför cellkärnan och ärvs på mödernet.

Forskarnas resultat visar att en liknande genetisk variation har funnits i området sedan människorna först kom dit och åtminstone fram till järnåldern. Det är en kontinuitet som forskare inte sett tidigare i någon annan världsdel, i stället är de vana att se ständiga förändringar knutna till olika typer av migration.

Mer information

Studien publiceras i Scientific Reports: www.nature.com