Om projektet

Syftet med satsningen är att kraftsamla inom miljöhumaniora på SU och att stärka kopplingar och samband mellan det tre fakulteternas miljöforskning, dvs. mellan humanistisk, samhällsvetenskaplig och rättsvetenskaplig miljöforskning.

Denna förstärkning avser både konkreta forskningsfrågor som att skapa strukturer och förutsättningar för ett långsiktigt fakultetsöverskridande samarbete inom området. En sådan satsning skulle också berika forskningssamarbetet med det naturvetenskapliga området, stärka internationaliseringen, samt samverkan med det omgivande samhället.

Satsningen avser både att initiera konkreta forskningsfrågor och att skapa förutsättningar för ett långsiktigt fakultetsöverskridande samarbete inom fältet.

Styrgrupp

  • Kerstin Lidén, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  • Jonas Ebbesson, Juridiska institutionen
  • Karin Bäckstrand, Statsvetenskapliga institutionen