Varje år delar Högskoleföreningen ut pris till mest framstående avhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga-, och den naturvetenskapliga fakulteten och på den juridiska fakulteten delas priset ut vart fjärde år. Prissumman är på 25 000kr och delas ut vid Högskoleföreningens höstmöte 8 november 2018.

Högskoleföreningens pris 2018 för bästa vetenskapliga prestation inom den humanistiska fakulteten tilldelas:

Linn Eikje Ramberg, för avhandlingen ”Mynt er hva mynt gjør. En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk”.