På torsdag den 23 april publicerar Current Biology forskningsresultat som forskare från Arkeologiska Forskningslaboratoriet varit delaktiga i. Pontus Skoglund och Ayca Omrak var båda med och tog fram de kompletta genom ifrån två mammutar som sedan använts för att undersöka artens demografi och utdöende. Bland annat visar resultaten hur den genetiska variationen utarmas i en art som är på väg att dö ut. Artikeln återfinns i Current Biology.