Kulturella normer spred keramiken

Forskare har tidigare antagit att ett mildare klimat ledde till nya matvanor, och orsakade den snabba spridningen av keramik i Japan för omkring 11 500 år sedan. Nya forskningsresultat visar att keramiken var reserverad för fisk, och kultur snarare än klimat orsakade keramikens spridning.

http://www.su.se/om-oss/profilomr%C3%A5den/kulturarv-historiska-artefakter-processer/kulturella-normer-spred-keramiken-1.276141

http://www.mynewsdesk.com/se/su/pressreleases/kulturella-normer-spred-keramiken-1336418

http://news.cision.com/se/stockholms-universitet/r/kulturella-normer-spred-keramiken,c9930943

 

Kärl från Torihama
Kärl från Torihama