Doktorand Florent Audy har tilldelats Nils Ludvig Rasmussons medalj av Svenska Numismatiska Föreningen ”för förtjänstfullt numismatiskt arbete inom ramen för doktorsavhandlingen The Re-Use of Coins as Ornaments in Viking-Age Scandinavia”.

Medaljen delades ut vid föreningsmötet den 26 oktober 2016 av Ingemar Svenson, SNFs sekreterare.