3D-bild av drakhuvud från Birkas hamn. ©Sven Kalmring, Lena Holmquist & Mikael Lundin.

Redan 1887 framkom en gjutform som avbildar en drake men nu först 150 år senare har ett föremål hittats som direkt kopplas till den.

Lena Holmquist och Sven Kalmring forskare från Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet respektive Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology, Schleswig diskuterar i tidskriften Antiquity nålens tillverkningsteknik, funktion och kronologi samt dess koppling till galjonsfigurerna på de vikingatida skeppen.

 

Mer information

‘The gleaming mane of the serpent’: the Birka dragonhead from Black Earth Harbour - Artikel i tidskriften Antiquity, Volume 92, Issue 363, June 2018 , pp. 742-757