Med anledning av Skolverkets förslag att ta bort antiken i historieundervisningen på grundskolan blossade en het debatt upp om ämnets vara eller inte vara. Proteststormen ledde till att Skolverket till slut backade. Antiken är en för betydelsefull epok för att försvinna ur grundskolans läroplan. En av de främsta anledningarna till antikens betydelse är att den är ständigt närvarande i vår samtid. Att radera antiken från historieundervisningen i skolan betyder inte att de antika referenserna i vår omvärld upphör – men de blir obegripliga. Vidare argument för att behålla antiken i skolans historieundervisning kan ni läsa om i Lena Sjögrens och Johannes Siapkas debattartikel: Antiken: närmre än vad du tror!