Cecilia Ljung har tilldelats Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete för hennes avhandling ”Under runristad häll: Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige”. I avhandlingen studeras hur texter och ornament och sammanhang speglar hur man föreställde sig död och minne under vikingatid och tidig medeltid, när ett nytt politiskt landskap växte fram. Prissumman är på 50 000 kronor.​

Vitterhetsakademien prisar forskare från Stockholm