Linn Eikje Ramberg disputerade vid enheten för Arkeologi vid Stockholms universitet i november 2017 med avhandlingen Mynt er hva mynt gjør. En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk. Avhandlingen har tilldelats Stockholms universitets Högskoleförenings pris 2018 för bästa vetenskapliga prestation inom den humanistiska fakulteten.

Avhandlingen och författaren förärades NNFs pris med motiveringen «för hög vetenskaplig kvalitet och stringens». Medaljen delades ut vid föreningens årsmöte den 24 april 2018. Vid tillfället höll medaljören ett föredrag om avhandlingen, som mötte så stort intresse från föreningens medlemmar att det fick förlängas till dubbla tiden!

 

 

 


 

Ole Christian Bjørnstads medalj. Konstnär: Halfdan Rui.
Foto: Terje Tveit.