Bergsgraven i Östergötlands museums utställning i Linköping. Till höger mannen i graven, till vänster kvinnan. Till vänster i nedre kanten syns hundens skelett. Det unga barnets skelett skymtar fram nära hundens magregion. Fotograf: Jonas Karlsson, Östergötlands museum. Copyright: Östergötlands museum.

Spåren efter Båtyxkulturen framträder i det arkeologiska fyndmaterialet i Skandinavien för omkring 5 000 år sedan. ”Kulturkomplexets framträdande och utveckling har diskuterats länge och särskilt om detta var ett regionalt fenomen eller förknippat med migrationsprocesser”, säger osteoarkeolog Jan Storå vid Stockholms universitet, en av de seniorförfattarna för studien. År 1953 påträffades en betydelsefull grav tillhörande Båtyxkulturen i Linköping. För omkring 4500 år sedan begravdes där en man och en kvinna tillsammans med ett barn, en hund och med en rik uppsättning gravgåvor, bland dem en karaktäristisk båt- eller stridsyxa. "Individerna i graven var bland de första som för mer än 15 år sedan valdes ut för arkeogenetiska analyser, men de första försöken begränsades av den då använda metodiken. Men med utvecklingen av nya tekniker och metoder kom nya möjligheter”, säger professor Anders Götherström vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, senior författare. Genom att sekvensera den genetiska informationen från förhistoriska individer från dagens Sverige, Estland och Polen, visade forskarteamet att individer från den skandinaviska Båtyxkulturens och den kontinentala Stridsyxekulturens gravar delar ett gemensam genetiskt arv, som inte hade funnits i Skandinavien eller centrala Europa innan tiden för c. 5 000 år sedan. Det antyder att introduktionen av denna nya kulturella manifestation var förknippad med rörelser av människor.

"Samarbetet mellan arkeologer och genetiker gör det möjligt för oss att förstå mer om människorna som individer och var deras förfäder kom ifrån", säger arkeogenetiker Helena Malmström från Uppsala universitet, huvudförfattare till studien. ”Dessa grupper har en historia som vi i slutändan kan spåra tillbaka till den Pontiska stäppen norr om Svarta havet”, säger populationsgenetiker Torsten Günther från Uppsala universitet, en av huvudförfattarna. I tidigare studier har forskarteamet kunnat visa att andra kulturella förändringar under stenåldern, till exempel införandet av jordbruket, också var förknippade med människors rörelser. Återigen avslöjar arkeogenomiska analyser nya och överraskande resultat på de demografiska processerna under stenåldern, säger Anders Götherström.

Bergsgraven-begravningen såväl som en rekonstruktion av individerna visas vanligtvis på Östergötlands museum i Linköping. ”Östergötlands museum håller just nu stängt för ombyggnad och förnyelse. Bergsgraven plockas därför ner men kommer vara en central del av kommande utställning, där vi vill integrera aktuell arkeologisk och historisk forskning. Det är inte ofta man får tillfälle att bygga en ny utställning, och självklart vill vi berätta om de nya analyser och tolkningar som gjorts på materialet.", säger Per Nilsson, arkeolog vid Östergötlands museum.

Ytterligare information

Denna studie är en del av Atlas-projektet, ett tvärvetenskapligt forsknings­program  för att förstå den demografiska utvecklingen i Skandinavien, som finansieras av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Artikeln "The genomic ancestry of the Scandinavian Battle Axe Culture people and their relation to the broader Corded Ware horizon" publiceras med open access i Proceedings of the Royal Society B.

 

Kontaktuppgifter

  • Anders Götherström, Stockholm University (Svenska, engelska), email: anders.gotherstrom@arklab.su.se
  • Jan Storå, Stockholm University (Svenska, engelska, finska), email: Jan.Stora@ofl.su.se
  • Helena Malmström, Uppsala University (Svenska, engelska), email: Helena.Malmstrom@ebc.uu.se
  • Torsten Günther, Uppsala University (Engelska, tyska), email: Torsten.Gunther@ebc.uu.se
För mer information om Bergsgraven: Mats Magnusson Östergötlands museum. Avdelningschef, Arkeologi och 
Byggnadsvård (Svenska, engelska), e-post. mats.magnusson@ostergotlandsmuseum.se. 013 - 23 03 74, 0701 - 91 92 55