Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae har valt professor Arja Karivieri till direktör för Finlands Rom-institut för en period av tre år som börjar 1.8.2017. Institutets direktör har ansvar för forskning och undervisning på institutet, och för deras vidareutveckling. Karivieri kommer då vara tjänstledig från Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Arja Karivieri är professor i Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms Universitet. Hon leder ett forskningsprojekt om befolkning och identiteter i Roms hamnstad Ostia, finansierad av Finlands Akademi. Finlands Rom-institut är ett vetenskapligt forskningsinstitut. Institutets huvuduppgifter är humanistisk forskning och forskarutbildning som primärt är inriktad på Rom och Italien.

Länk till Finlands Rom-institut