Anders Götherstöm har beviljat medel från rådsprofessorprogrammet, Vetenskapsrådet, för projektet "Förhistoriska mikrober och människor". Medel har beviljats åren 2019-2029 om totalt 50 miljoner kronor.