Han erhöll priset för sin masteruppsats ”In the Cave of Mysteries: Analyzing Ritual Space within the Roman Cult of Mithras through the examples of Santa Prisca, Walbrook, and Carrawburgh”.

Kerstin Gamstorps pris instiftades 2016 av föreningen Svenska Rominstitutets Vänner.

Priset delas ut för uppsats på kandidat-, master- eller magisternivå, framlagd vid svenskt universitet/högskola under året 2016. Uppsatsen bör ha övervägande humanistisk inriktning som anknyter till Svenska Rominstitutets forskningsområden. Prissumman är 10000 kr.

Priset överräcktes av kronprinsessan Victoria vid en ceremoni på Prins Eugens Waldemarsudde i samband med föreningens firande av sin 80-årsdag, den 8 maj.