Vi gratulerar Kerstin Lidén, Aikaterini Glykou, Gunilla Eriksson, Sven Isaksson och Jonas Monié Nordin som tilldelats forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

Jonas Monié Nordin, Arkeologi: “Shared Spaces – Separated Past? A historical Archaeology of the Sámi Middle Ages and Early Modern Period in Central and Middle Sweden”, 3 000 000 kr;

Kerstin Lidén, (Aikaterini Glykou, Gunilla Eriksson, Sven Isaksson) Arkeologi: ”Att hantera klimatväxlingar: Tre stora klimathändelsers inverkan på förhistoriska kustsamhällen och deras huvudsakliga föda”, 4 498 781 kr;