Torsdag den 4 juni föreläser Christina Fredengren, forskare vid Arkeologiska forskningslaboratoriet om:

Tidens Vatten – deponeringar av djur och människor i vattendrag.

Föreläsningen äger rum i Wallenberglaboratoriet, i föreläsningssalen på plan 4.
Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkomna!