Söndag 16 december klockan 14.00 föreläser Henrik Boman, fil. dr. i antikens kultur och samhällsliv:

Makrakomi
Staden och landskapet i hellenistiska Grekland

Föreläsningarna äger rum i Wallenberglaboratoriet, i föreläsningssalen på plan 4.

Varmt välkomna!