Torsdag 22 oktober föreläser Elin Engström, arkeologi och antikens kultur om:

Männen, myten och makten i Eketorp - nya rön om Ölands fornborgsforskning.

Föreläsningen äger rum i Wallenberglaboratoriet, i föreläsningssalen på plan 4.
Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkomna!