Torsdag 26 november föreläser Sven Kalmring & Lena Holmqvist, arkeologiska forskningslaboratoriet om:

Drakhuvudet och Birkas hamn. Ett återbesök i Svarta jordens hamnområde.

Föreläsningen äger rum i Wallenberglaboratoriet, i föreläsningssalen på plan 4.
Ingen föranmälan krävs.
Varmt välkomna!