Torsdagen den 2 oktober föreläser Christos Economou, doktorand i laborativ arkeologi om:

DNA stories of the past – Migration and pathology studies in Medieval and
Stone-Age Sweden.

Föreläsningen äger rum i Wallenberglaboratoriet, plan 4, sal 435.

Varmt välkomna!