Torsdag den 5 mars 2015 föreläser Daniel Sahlén, gästforskare vid arkeologiska forskningslaboratoriet om:

Allt är inte guld som glimmar – vad kan kemiska analyser av metaller säga oss om hantverket under vikingatiden.

Föreläsningen äger rum i Wallenberglaboratoriet, i föreläsningssalen på plan 4.
Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkomna!