Torsdag den 29 oktober föreläser Florent Audy, arkeologi och antikens kultur om:

A story of conversion. The re-use of coins in the Viking Age.
OBS! Seminarium på engelska.

Föreläsningen äger rum i Wallenberglaboratoriet, i föreläsningssalen på plan 4.
Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkomna!