Thomas Staub disputerar måndagen den 20 maj på avhandlingen: The Casa del Torello di Bronzo (V 1,7) in Pompeii. Investigating a residential house and its complex water system

Opponent: Prof. Dr. Eric M. Moorman, Radboud Universiteit, Nijmegen

Kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, plan 3 i Hus U, Geovetenskapens hus (Svante Arrhenius väg 12).