Professor Véronique Boudon-Millot, Sorbonne, har ett seminarium om Galenos från Pergamon. Galenos, verksam som läkare i Rom under 100-talet e.Kr., vars medicinska skrifter fick stor betydelse för skolmedicinen i Västeuropa och Främre Orienten under mer än tusen år.

Professor Véronique Boudon-Millot är filolog och har översatt flera av Galenos verk till franskan och även tolkat hans texter medicinhistoriskt.

Seminariet kommer att behandla: The new Galenic manuscript Vlatadon 14:history of a
discovery


Seminariet hålls på franska. Bildspel och handouts på engelska.

Välkomna!