Rachel Howcroft disputerar i laborativ arkeologi fredagen den 19 april på avhandlingen

Weaned Upon A Time: Studies of the infant diet in prehistory

Opponent: Dr Tamsin O'Connell,  University of Cambridge.

 Lokal: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapenshus, Svante Arrhenius
väg 12, 114 18 Stockholm.

Tid: Fredag den 19 april klockan 10.00