Från silvermynt till kontantuppror

Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft som ska säkerställa medborgarnas rätt och möjligheter att använda kontanter genom att ålägga banker att tillhandahålla kontanter. För banker är inte vilka företag som helst. Pengar genomsyrar våra liv, och kontanter genomsyrar penningväsendet.

Sedan Norden monetariserades under medeltiden har ”pengar” för de flesta inneburit daglig kontakt med mynt och sedlar. Statens och kyrkans behov styrde utvecklingen. Sedan dess har mynt här använts inom alla sociala skikt och för alla typer av transaktioner. Pengabruket förändrade sättet att tänka och bygger på förtroende för utgivaren.

Vikingarna undersökte mynt genom att väga och hacka i dem. Även idag kan vi själva undersöka sedlars och mynts äkthet utifrån deras fysiska egenskaper. Men hur undersöker man elektroniska pengar?

Idag experimenteras med att i snabb takt avveckla fysiska betalningsmedel, på gott och ont. En ekonomisk revolution som kan äga rum bara om medborgarnas tillit och människors mentala och fysiska förmågor tillåter det.

https://www.svd.se/fran-brodbyte-och-silverpenningar-till-kontantuppror