Magnus Ljunge disputerar i arkeologi onsdagen den 19 augusti 2015, kl. 13.00.

Avhandlingens titel: Bortom avbilden. Sydskandinaviska hällbilders materialitet

Opponent: Ingrid Fuglestvedt.

Lokal:Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.