Måndag den 22 november klockan 14.00-14.30.

PhD Daniel Sahlén:
Ett noga vägt val? Materiell selektion och teknologisk prestanda, tillverkning av deglar och gjutformar i bronsålderns och järnålderns Skottland.