Sven Isaksson presenterar en ny studie om problematiken att identifiera mjölksocker i förhistorisk keramik, dvs en analys som inte baseras på mjölkfetter.

Torsdag 21 juni 14:00-14:30 i seminarierummet plan 2.

Välkomna.