Julia Habetzeder disputerar den 16 oktober på avhandlingen Evading Greek models. Three studies on Roman visual culture.

Opponent: Prof. Dr. Elaine Gazda

Kl.10.00 i hörsal 6, hus C, Södra husen.