Jesper Blid disputerar lördagen den 29 september på avhandlingen Felicium Temporum Reparatio: Labraunda in Late Antiquity (c. AD 300-600).

Opponent: Prof. Dr. Peter Scherrer

Kl. 13.00 i Nordenskiöldsalen, plan 3 i Hus U, Geovetenskapens hus (Svante Arrhenius väg 12).