Föreläsningen den 29 april är inställd.

 

Söndagen den 29 april kl. 14.00 föreläser Ing-marie Back-Danielsson, fil.dr. i arkeologi om

Mening i miniatyr. Om miniatyrföremål i kult och grav under yngre järnåldern i Skandinavien

 

Föreläsningarna äger rum i Wallenberglaboratoriet,
i föreläsningssalen på plan 4.

Varmt välkomna!