Ing-Marie Pettersson-Jensen disputerar den 15 februari 2013, klockan 10.00 på avhandlingen: Norberg och järnet - Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen.

Lokal: De Geer-salen, Geovetenskapens hus, Frescati.