För mer information och anmälan.

Observera att du måste anmäla dig senast den 20 augusti, för att få en plats på informationsmötet. Mötet kommer att äga rum via zoom.