Humanistiska fakulteten arrangerar under förmiddag (kl.9-12) med seminarier och workshops i Södra huset, Frescati. Hur kan du spetsa ditt CV? Hur hittar du de dolda jobben? Hur är det att göra praktik och vilka komptenser efterfrågar arbetsgivarna egentligen? Det är bara några av frågorna som ges fokus på under de nio seminariepass. Dessutom ges tillfälle att speeddata några utvalda arbetsgivare. Preliminärt schema

Under eftermiddagen erbjuder Institutionen för arkeologi och antikens kultur korta föreläsningar av alumner, forskare och yrkesverksamma inom våra områden. Föreläsningarna kommer att äga rum i sal 334, Wallenberglaboratoriet kl. 13-16. Se nedan schemat för eftermiddagen.

 

13.00-13.10 Introduktion

13.10-13.30 Magnus Ljunge, Arkeologi och dess roll i dagens samhälle

13.30-13.50 Christian Mühlenbock, Medelhavsmuseet

13.50-14.10 Arja Karivieri, Pompejiprojektet

14.10-14.30 Ämnesrådet  och STARK

14.30-15.00 Fika

15.00-15.20 Hanna Hedman, Atlantis bokförlag och masterstudent

15.20-15.40 Anders Götherström, Atlasprojektet

15.40-16.00 Kerstin Näversköld, att arbeta på Historiska museet

 

Alla studenter är varmt välkomna!