llga Zagorska är stenåldersarkeolog och seniorforskare vid University of Latvia i Riga. Värd för hedersdoktor Zagorska är Gunilla Eriksson, docent i laborativ arkeologi, Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

I samband med att Ilga Zagorska ska promoveras till hedersdoktor vid Stockholms universitet, kommer hon att hålla ett föredrag vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur  torsdagen den 27 september kl 10.00.

Välkomna!