Gunilla Runesson disputerar i arkeologi lördagen den 25 oktober 2014, klockan 13.00.

Avhandlingens titel: Bronsålderns bosättningsområden och boplatser på Gotland. Många syns inte men finns ändå

Lokal: Botaniska institutionens hörsal, Frescati.