Professor Paul Cartledge
Professor Paul Cartledge
 

Om det synnerligen aktuella ämnet The Olympic Games: Ancient & Modern/Ancient vs Modern, kommer Professor Cartledge att föreläsa den 5 september 2012, kl. 18.00, i Hörsal D8, Södra husen. Föreläsningen kommer att skildra och jämföra de antika och de moderna olympiska spelen: de skiljer sig åt i flera aspekter än vad vi tror idag. Bland andra kommer stadsstaten Spartas betydelse för spelen under antiken att skildras vilket även speglar utgivningen av hans senaste bok Sparta. En odödlig historia, som ges ut på svenska i samband med hans Sverigebesök.

Paul Cartledge är innehavare av A.G. Leventis-professuren för Greek Culture vid Cambridge University. Han har tidigare givit ut flertalet monografier och publicerat ett 70-tal artiklar i vetenskapliga tidskrifter och antologier, många med Sparta och Lakonien i centrum.

Föreläsningen är öppen för alla. Välkomna!