Forskningen i numismatik de senaste 50 åren ur ett nordeuropeiskt perspektiv