Relationer mellan hund och människa under förhistorisk och historisk tid - Ett projekt med vissa förhinder